دوره های آموزشی

ورکشاپ تارت انگلیسی
ورکشاپ تارت انگلیسی

تاریخ شروع: 1398/6/28
ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس
ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس

تاریخ شروع: 1398/6/10
ورکشاپ فینگرفود مقدماتی
ورکشاپ فینگرفود مقدماتی

تاریخ شروع: 1398/5/26
ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی
ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی

تاریخ شروع: 1398/6/23
ورکشاپ شیرینی مدرن
ورکشاپ شیرینی مدرن

تاریخ شروع: 1398/6/4
ورکشاپ فینگر فود پیشرفته
ورکشاپ فینگر فود پیشرفته

تاریخ شروع: 1398/5/31
آموزش رنگینک
آموزش رنگینک

تاریخ شروع: 1398/3/11