• ورکشاپ تارت انگلیسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 5
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/13
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/28 تاریخ پایان دوره : 1398/6/28
  • ورکشاپ تارت انگلیسی
  • محل برگزاری
  • مدرسان