• ورکشاپ تارت انگلیسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/13
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/28 تاریخ پایان دوره : 1398/6/28
  • ورکشاپ تارت انگلیسی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان