• ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/13
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/10 تاریخ پایان دوره : 1398/6/10
  • ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان