• ورکشاپ شیرینی مدرن

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 5
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/13
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/4 تاریخ پایان دوره : 1398/6/4
  • ورکشاپ شیرینی مدرن
  • محل برگزاری
  • مدرسان