• ورکشاپ شیرینی مدرن

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/13
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/4 تاریخ پایان دوره : 1398/6/4
  • ورکشاپ شیرینی مدرن
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان