• آشپزی
 • پخت غذا
 • آشپزی

دوره های آموزشی

 • ورکشاپ تارت انگلیسی
  ورکشاپ تارت انگلیسی

  تاریخ شروع: 1398/6/28
  ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس
  ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس

  تاریخ شروع: 1398/6/10
  ورکشاپ فینگرفود مقدماتی
  ورکشاپ فینگرفود مقدماتی

  تاریخ شروع: 1398/5/26
  ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی
  ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی

  تاریخ شروع: 1398/6/23
  ورکشاپ شیرینی مدرن
  ورکشاپ شیرینی مدرن

  تاریخ شروع: 1398/6/4
  ورکشاپ فینگر فود پیشرفته
  ورکشاپ فینگر فود پیشرفته

  تاریخ شروع: 1398/5/31
 • ورکشاپ فینگرفود مقدماتی
  ورکشاپ فینگرفود مقدماتی

  تاریخ شروع: 1398/5/26
  آموزش رنگینک
  آموزش رنگینک

  تاریخ شروع: 1398/3/11
 • ورکشاپ تارت انگلیسی
  ورکشاپ تارت انگلیسی

  تاریخ شروع: 1398/6/28
  ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس
  ورکشاپ یک روزه سوسیس و کالباس

  تاریخ شروع: 1398/6/10
  ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی
  ورکشاپ یک روزه کیک کافی شاپی

  تاریخ شروع: 1398/6/23
  ورکشاپ شیرینی مدرن
  ورکشاپ شیرینی مدرن

  تاریخ شروع: 1398/6/4
  ورکشاپ فینگر فود پیشرفته
  ورکشاپ فینگر فود پیشرفته

  تاریخ شروع: 1398/5/31

مدرسان

اخبار و بلاگ